Bạn sẽ được gì?

Image

Sở hữu acc vip fshare khi server quá tải

Không cần xác nhận không phải robot mỗi lần getlink

Được ưu tiên hỗ trợ getlink riêng ngay cả khi host đang bảo trì

Được hỗ trợ getlink qua messenger khi site không get được link

Sở hữu tvcode để get hầu hết link tất cả các hosting nước ngoài không chứa link rút gọn

Mức phí thế nào ?

Mức phí thấp nhấp cho thị trường getlink hosting nước ngoài hiện tại:

30.000 đồng cho 30 ngày getlink.

160.000 đồng cho 6 tháng getlink.

300.000 đồng cho 1 năm getlink.

Cách thức ủng hộ?


Chuyển tiền qua MOMO

Image

0943235253

Chuyển tiền qua PAYPAL

Image

letrungtinca@hotmail.com

Ngân hàng Vietcombank

Image

0161000882567